Försvars­logistiknytt

Försvarslogistiknytt är föreningens tidning. Den ges ut med med två nummer årligen. Syftet med tidningen är att till medlemmar och övriga intresserade ge en aktuell bild av logistikens utveckling inom försvaret samt att sprida föreningsinformation.

Skicka ett meddelande

Medlemskap

Alla med intresse för logistik är välkomna som medlemmar. Syftet med klubben är att kunna fördjupa sig i logistiska frågor tillsammans med andra under trevliga och kamratliga former.