Välkommen till FLK

Försvarslogistikklubben har som ambition att vara en försvarsmaktsgemensam intresseförening för främst försvarslogistik.

Alla med intresse för logistik är välkomna som medlemmar. Syftet med klubben är att kunna fördjupa sig i logistiska frågor tillsammans med andra under trevliga och kamratliga former.

Försvarslogistikklubben vill skapa en samhörighetskänsla mellan anställda, före detta anställda – militära som civila – inom Försvarsmakten och angränsande myndigheter, med intresse för logistik.

Om FLK

Försvarslogistiknytt

Verksamheter

Skicka ett meddelande

Medlemskap

Alla med intresse för logistik är välkomna som medlemmar. Syftet med klubben är att kunna fördjupa sig i logistiska frågor tillsammans med andra under trevliga och kamratliga former.