Götaträngarnas kamratförening har inbjudit till trängträff i månadsskiftet maj-juni. Som tidigare år kommer FLK att sponsra medlemmar som anmäler och betalar sitt deltagande genom FLK.

Trängträffen inleds fredag 31 maj kl 1900 på Hotell Billingehus. Program med tips om logi mm kan du ladda ned här. Träffen avslutas efter frukost söndag 2 juni.

Preliminär anmälan till info@ftk.nu snarast. Slutlig och bindande anmälan om deltagande gör du genom att betala 1200 kr för medlem och 1500 kr för medföljande icke medlem till FLK Bg 5414-7723 eller Swish 123 531 0099. Senast den 28 mars 2024 måste deltagaravgifter finnas på FLK konto.